Επικοινωνία


Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος
Αν. Καθηγητής


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας
541 24 Θεσσαλονίκη

T/Φ: +30-2310-998437

E-mail : kantira@geo.auth.gr

Φεβρουάριος 2019

Scopus Author h-index = 12
Web of Science h-index = 13
Google Scholar
h index = 19
i-10 index = 41

Scopus Author ID: 55972445700
ORCID ID: 0000-0001-7874-4219
ResearcherID:K-9487-2015
©2019 Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος