Επικοινωνία


Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας
541 24 Θεσσαλονίκη

T/Φ: +30-2310-998437

E-mail : kantira@geo.auth.gr

Ιανουάριος 2018

Scopus Author h-index = 10
Web of Science h-index = 11
Google Scholar
h index = 15
i-10 index = 21

Scopus Author ID: 55972445700
ORCID ID: 0000-0001-7874-4219
ResearcherID:K-9487-2015
©2018 Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος